In de volgende algemene voorwaarden (termen) hebben de woorden en zinnen de volgende betekenis:

 

1.1 "Koper" betekent de persoon of het bedrijf dat fysieke of digitale goederen van het bedrijf koopt;

 

1.2 "Het Bedrijf" betekent "Ultra Online", "UltraOnline" en " ultraonlinenl.com", die in dit document onderling uitwisselbaar kunnen zijn. Alle namen betekenen Ultra Online;

 

1.3 "Contract" betekent het contract tussen "het bedrijf" en de "koper" dat wordt vertegenwoordigd door deze voorwaarden;

 

1.4 "Goederen" betekent de overeengekomen goederen, geleverd of geleverd door "Het Bedrijf" aan de "Koper";

 

1.5 "Plaats van levering" betekent de bestemming van levering van de "Goederen".

 Een verwijzing naar een statuut omvat alle regels en voorschriften die zijn opgesteld ingevolge een dergelijk statuut en, tenzij anders aangegeven, de bepalingen van een statuut of voorschrift of regel die een dergelijk statuut of een dergelijke verordening of regel wijzigt, aanvult of vervangt.

 

2. Privacy

2.1 Ons privacybeleid is te vinden op deze LINK. Dit is het beleid dat van toepassing is op alle bezoeken aan ultraonlinenl.com. Klik op de link voor meer informatie.

 

3. Elektronische communicatie

3.1 Wanneer u ultraonlinenl.com bezoekt of elektronisch met ons communiceert, gaat u ermee akkoord onze communicatie elektronisch te ontvangen. Daarom zullen wij u op de hoogte houden door middel van e-mail en / of berichten op de websites. Dergelijke updates voldoen aan de eis van schriftelijke communicatie.

 

4. Copyright en databaserechten

4.1 Alle inhoud op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, digitale downloads, audiogeluidsclips, pictogrammen en software, zijn allemaal eigendom van Ultra Online.

4.2 U mag geen eigendommen van Ultra Online verzamelen, hetzij handmatig, met behulp van een systeem of een tool, is strikt verboden zonder toestemming van Ultra Online. Het kopiëren van onze informatie en het genereren van een database of het verzamelen van onze gegevens wordt als een overtreding beschouwd.

4.3 Onze website en inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd en u mag onze inhoud niet gebruiken tenzij u schriftelijke toestemming heeft gekregen van Ultra Online zelf.

4.4 Ultra Online respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht, stuur ons dan een bericht en we zullen helpen om een wijziging door te voeren.

 

5. Handelsmerken

5.1 Handelsmerken op ultraonlinenl.com die geen eigendom zijn van Ultra Online zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Er kan al dan niet een band met hen zijn verbonden.

 

6. Licentie voor toegang tot de website

6.1 De Website wordt u uitsluitend aangeboden voor het gebruik van browsen en het doen van aankopen op de website. Elke toegang tot de website die probeert om onze inhoud aan te passen, te veranderen of op enigerlei wijze anders te omkaderen, is strikt verboden.

6.2 Op geen enkele manier mag ons logo of onze auteursrechtelijk beschermde inhoud worden gereproduceerd of weergegeven zonder onze toestemming.

6.3 Als er tekenen zijn van dergelijk gedrag, behoudt Ultra Online zich alle recht voor om actie te ondernemen tegen de overtreder.

 

7. Gebruik van de site, ultraonlinenl.com

7.1 Om ervoor te zorgen dat onze website-ervaring betrouwbaar en veilig is, zal er onderhoud plaatsvinden. Onderhoud heeft invloed op de bereikbaarheid en / of snelheid. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit zo zelden en zo kort mogelijk gebeurt om u een meer naadloze ervaring te bieden. Indien nodig moeten we dit echter doen om de veiligheid en betrouwbaarheid van de informatie en ervaring van de klant te garanderen.

7.2 U gaat ermee akkoord dat alle elektronische communicatie die door u en uw computer wordt verzonden, uw verantwoordelijkheid is en dat al het gebruik van de website alleen voor legale doeleinden is.

7.3 U mag geen inhoud of materiaal delen, plaatsen, uploaden of indienen dat illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, obscene, een politieke opinie is of reclame maakt. Het mag ook geen inbreuk maken op auteursrechten of handelsmerken en mag geen malware of virussen bevatten.

8. Uw account

8.1 Uw account en wachtwoord moeten door u worden beschermd. U stemt ermee in de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van deze toegang te waarborgen. Als u een inbreuk of een lek kent, bent u er ook verantwoordelijk voor om Ultra Online onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat we beschermende maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat uw account niet wordt gestolen of toegeëigend.

8.2 U moet ervoor zorgen dat de inhoud en details van uw account up-to-date en correct zijn. U kunt uw profiel op uw gemak bijwerken via het gedeelte Mijn account.

8.3 Ultra Online behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder waarschuwing accounts te beëindigen, en om lopende bestellingen te annuleren en terug te betalen.

 

9. Site-inhoud en gebruikerscommentaar

9.1 Ultra Online zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website up-to-date en correct is. Het kan echter voorkomen dat weglatingen, onnauwkeurigheden of fouten voorkomen. Ultra Online behoudt zich het recht voor om de inhoud in dergelijke situaties te wijzigen.

9.2 Ultra Online zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de foto's en afbeeldingen om onze goederen weer te geven zo nauwkeurig mogelijk zijn. Verschillen veroorzaakt door fotocontext, kleurvariaties in monitoren zullen echter de kleur op de foto veranderen. We kunnen niet garanderen dat het precies hetzelfde zal zijn.

9.3 Ultra Online handelt op basis van een statuut "verwijdering na kennisgeving". Omdat Ultra Online een uitgebreide lijst met items opsomt, is het zeer waarschijnlijk dat er in grote hoeveelheden tekst, zoals productbeschrijvingen, onjuiste inhoud staat. Soms zal deze inhoud die van buitenaf afkomstig is, aanstootgevende bewoordingen bevatten die we zullen nakijken en verwijderen zodra we hiervan op de hoogte worden gesteld.

9.4 Alle inhoud die u bij ons indient, tenzij anders aangegeven, gaat u ermee akkoord Ultra Online de niet-exclusieve en royaltyvrije rechten te verlenen om te reproduceren, de inhoud wijzigen, publiceren en distribueren via alle media wereldwijd. U geeft Ultra Online ook de mogelijkheid om u te linken naar de ingediende inhoud.

9.5 Rechten op door u ingediende inhoud kunnen door u worden gereserveerd als de inhoud nauwkeurig is en geen van onze voorwaarden schendt. U stemt ermee in Ultra Online schadeloos te stellen als de inhoud die u heeft ingediend, onwettig blijkt te zijn of in strijd is met deze Voorwaarden of Voorwaarden van externe partijen.

 

10. Ons contract

10.1 Uw contract is met Ultra Online. Het contract is op deze voorwaarden van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden en condities (inclusief alle voorwaarden of condities die de koper beweert toe te passen op een inkooporder, orderbevestiging, specificatie of ander document).

10.2 De bestelling die u plaatst, is een aanbod voor Ultra Online om de gekochte goederen in te kopen en te bezorgen. Bij een succesvolle bestelling sturen we u een orderbevestiging. Deze Orderbevestiging is geen aanvaarding van het aanbod namens ons. De acceptatie vindt plaats op het moment dat de verzendings-e-mail naar de klant wordt verzonden.

10.3 Er zijn momenten waarop we uw bestelling en aanbieding niet kunnen leveren. Als zodanig zullen we ons aan ons annuleringsbeleid houden en u het betaalde bedrag terugbetalen. Lees ons annuleringsbeleid voor meer informatie.

 

10.4 In het geval dat een onjuiste prijs werd vermeld, behoudt Ultra Online zich het recht voor om de bestelling te annuleren en u het bedrag dienovereenkomstig terug te betalen.

 

10.5 Alle bestellingen worden uitgevoerd in de veronderstelling dat deze voorwaarden volledig klaar en begrepen zijn. Als er vragen zijn, moeten deze worden gesteld voordat de aankoop wordt gedaan.

 

11. Productbeschrijving en informatie

11.1 We streven er naar beste vermogen voor om ervoor te zorgen dat de weergegeven productbeschrijving en / of informatie correct is, andere informatie op andere delen van de website is mogelijk niet up-to-date, actueel of foutloos.

11.2 De verpakking of verpakking van het product kan enigszins afwijken van hoe het op de website is beschreven of afgebeeld.

11.3 Alle informatie die op de website wordt weergegeven, is uitsluitend bedoeld ter referentie. Om er zeker van te zijn dat u het juiste product bestelt, raden we u aan om de beschrijving en / of specificatie ook uit andere bronnen te verifiëren.

11.4 In het geval dat u niet tevreden bent en het product moet retourneren, kunt u ons annulerings- en retourbeleid raadplegen voor het daadwerkelijke proces en de procedure.

12. Productprijzen en productbeschikbaarheid

12.1 De beschikbaarheid van het product is terug te vinden in de inhoud van de productpagina. De productpagina moet de meest actuele voorraadstatus van het product bevatten. De meeste producten zijn meestal op voorraad, maar soms raken ze op door onvoorspelbare of onverwachte gebeurtenissen. Als de door u bestelde producten niet op voorraad zijn, wordt u als klant per e-mail op de hoogte gesteld en wordt er een terugbetaling uitgevoerd als u al een betaling heeft gedaan. Houd er rekening mee dat de verzenddatum die op de website wordt weergegeven een ruwe schatting is en alleen ter referentie mag worden gebruikt.

12.2 De prijs van een artikel kan naar eigen goeddunken worden gewijzigd, maar blijft vergrendeld wanneer u de aankoop doet. We streven ernaar om onze productprijzen zo nauwkeurig mogelijk te houden, maar vanwege een groot aantal voorraad is het soms mogelijk dat sommige items niet correct geprijsd zijn. Om prijskwesties te voorkomen, verifiëren we de prijs opnieuw wanneer de bestelling wordt verzonden. In het geval dat het product waarvoor u heeft betaald een lagere prijs heeft, wordt de lagere prijs in rekening gebracht en wordt de bestelling bij u afgeleverd. Als de juiste prijs echter hoger is dan de aankoopprijs, bieden we twee opties: 1) een betaling uitvoeren met de juiste prijs 2) de bestelling annuleren en een terugbetaling ontvangen. Als we uw voorkeur niet horen na ons contact om de kwestie binnen een bepaalde tijd op te lossen, behouden we ons het recht voor om direct door te gaan met de tweede optie, namelijk de bestelling annuleren en restitutie verlenen.

 

13. Betaling

13.1 Alle productprijzen, couponbedragen en verzendkosten die op de website worden weergegeven, zijn uitgedrukt in EUR.

13.2 De klant dient de volledige betaling te voldoen alvorens de bestelling te ontvangen.

13.3 De klant kan kiezen voor de door Ultra Online aangegeven voorkeursbetaalmethoden. De klant dient zich te houden aan de voorwaarden van de gebruikte betaalmethode.

13.4 Ultra Online werkt samen met meerdere betalingsgateways en biedt de klant een gevarieerde keuzelijst. De volledige lijst met betaalmethoden is te zien op onze Betalingen pagina.

 

14. Verzendinformatie

14.1 Elke geplaatste bestelling wordt verzonden naar het adres dat door de klant is opgegeven tijdens het bestelproces.

14.2 Elke opgegeven levertijd die op de website wordt weergegeven, is alleen ter referentie. Ultra Online kan de levertijd van bestellingen niet garanderen. Als er enige vertraging of verlies optreedt, mag Ultra Online niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, economische of gederfde winst, ongeacht of de oorzaak direct of indirect is. Het is mogelijk dat de klant het contract niet kan beëindigen of ontbinden vanwege vertraging of verlies van de levering.

14.3 Alle buitengewone, onvrijwillige en onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen, brand- of waterongevallen, uitval van computersystemen, netwerk, machines, apparatuur, stakingen en vastlopen, materiaaltekorten, energietransport en aangepaste controles die vertragingen of verlies van de levering kunnen veroorzaken Kan Ultra Online niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor een dergelijke vertraging of verlies in de levering, hetzij direct of indirect, economisch, winstderving of anderszins, die direct of indirect voortvloeit uit enige vertraging of verlies in de levering van de bestelling.

14.4 In het geval dat de klant het pakket niet heeft ontvangen en de bestelling wordt geretourneerd naar Ultra Online, behoudt Ultra Online zich het recht voor om het product op een best off-basis (na aftrek van voorraad- en marketingkosten) door te verkopen aan de koper voor het teveel boven de prijs op grond van het contract, op voorwaarde dat de prijs volledig is betaald in vrijgemaakte fondsen of de koper in rekening brengt voor een tekort onder de prijs onder het contract; of het contract beëindigen en schadevergoeding eisen.

 

15. Retour-, restitutie- en annuleringsbeleid

15.1 Als de bestelling zich nog in de verwerkingsstatus bevindt, kan de klant verzoeken om de bestelling te annuleren.

15.2 Wanneer het pakket is afgeleverd, kan de klant ervoor kiezen om het product te retourneren volgens het 30 dagen retourbeleid.

15.3 Klanten worden aangemoedigd of eraan herinnerd om het retour- en restitutiebeleid te lezen wanneer ze een bestelling plaatsen op ultraonlinenl.com.

16. Garantie

16.1 Op alle producten zit 12 maanden garantie onder Ultra Online.

16.2 De Ultra Online productgarantie dekt de productonderdelen volgens de specificaties van de fabrikant voor de periode zoals hierboven vermeld vanaf de factuurdatum

16.3 Alle garantie-informatie en details zijn te vinden op de pagina Garantiebeleid.

 

 

17. Import, BTW en douane

17.1 Om een betere koopervaring voor de klant te garanderen, wordt de inklaring afgehandeld door Ultra Online. U machtigt Ultra Online automatisch om namens u afspraken te maken met de douane wanneer u een bestelling plaatst bij Ultra Online. Omdat de producten uit het buitenland worden geïmporteerd, kan Ultra Online dit proces gemakkelijker beheren. Ultra Online maakt ook gebruik van betrouwbare lokale koeriersbedrijven om de bestelling snel bij u thuis te bezorgen. Met al het gemak en gemak zijn de prijzen op de website definitief. Er zijn geen verborgen kosten en de vertraging bij de douane wordt verminderd.

17.2 Na 3 maanden ontvangst van de goederen en inklaring door de douane, zal Ultra Online niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele douane gerelateerde kosten. Zodra de goederen zijn aangekomen gedurende 3 maanden en de douane is ingeklaard, zal Ultra Online geen verdere verantwoordelijkheden meer dragen of aansprakelijk worden gesteld voor andere douane gerelateerde kosten.

 

18. Verliezen en beperking van aansprakelijkheid

18.1 De aansprakelijkheid van Ultra Online zoals vermeld in het contract, onrechtmatige daad of anderszins voortvloeiend uit het onderwerp van het Contract zal niet meer bedragen dan de totale waarde van de goederen geleverd onder de contractvoorwaarden.

18.2 Ultra Online kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van het overtreden van de voorwaarden als de verliezen redelijkerwijs te voorzien waren voor zowel u als ons toen u de website begon te gebruiken, of voor een contract voor de verkoop van goederen door ons voor jou werd gevormd. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van producten of diensten die via deze website zijn gekocht, of het nu gaat om indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding wegens verlies van zaken, winstverlies, onderbreking en dergelijke).

18.3 Ultra Online aanvaardt geen aansprakelijkheid als website en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies, schade, kosten of vertraging van welke aard dan ook die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of uit enige vorm van communicatie met Ultra Online, of uit enige informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of services die zijn opgenomen in of anderszins aan u beschikbaar zijn gesteld via Ultra Online.

 

19. Toepasselijk recht en jurisdictie

19.1 Voor zover enig deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank van competente jurisdictie, zal dat deel in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden die allemaal volledig van kracht blijven en van kracht blijven als wettelijk toegestaan.

19.2 Door deze website te gebruiken en te kopen, stemt u ermee in dat de wetten van de Speciale Administratieve Regio van Hong Kong, ongeacht de principes van conflicterende wetten, deze Algemene Voorwaarden en elk ander toepasselijk beleid of geschil van welke aard dan ook zullen beheersen tussen u en Ultra Online of zijn dochterondernemingen.

 

20. Wijziging van de Dienst of wijzigingen in de Voorwaarden

 

20.1 Ultra Online behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment wijzigingen aan te brengen in de website, het beleid, de algemene voorwaarden. Als u onze website gebruikt of een bestelling plaatst bij Ultra Online, bent u onderworpen aan ons beleid en onze voorwaarden en moet u zich houden aan onze algemene voorwaarden, tenzij de beleidswijziging wordt aangebracht door de wet of overheidsinstantie (in dit geval kan het beleid ook van toepassing zijn op uw eerdere bestellingen). Als een van deze voorwaarden wordt beschouwd als ongeldig, nietig of om andere redenen die niet kunnen worden afgedwongen, kan die voorwaarde worden verbroken en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere voorwaarden.

 

21. Afstand

21.1 Als deze voorwaarden worden geschonden en er geen actie door ons wordt ondernomen, behouden we ons nog steeds het recht voor om van toepassing te zijn op andere situaties waarin dezelfde voorwaarden worden geschonden.

22. Minderjarigen

22.1 Ultra Online verkoopt geen producten aan personen jonger dan 18 jaar. De website kan producten voor kinderen bevatten, maar deze zijn alleen bedoeld voor volwassenen. Houd er rekening mee dat er een ouder of voogd moet worden betrokken als u jonger bent dan 18 jaar.

 

22. Onze bedrijfsinformatie

Unit A,

2/F, Hung To Centre,

94-96 How Ming Street,

Kwun Tong, Kowloon,

Hong Kong

Voor alle vragen kunt u een e-mail sturen naar [email protected]